חרבות ברזל - 2023

מנהלים יקרים, 

אנחנו נמצאים בתקופה קשה ומורכבת בה אתם נדרשים להוביל את הקהילה. לפניכם רשימת מאמרים, חומרי ידע והפניות שמצאנו לנכון לשתף איתכם בשעת משבר גדולה זו.

אנחנו במקומות כאן בשבילכם ומזמינים אתכם להתייעץ איתנו בכל שתרצו בטלפון 054-7808187, בווטסאפ או במייל

לרשותכם חלוקה לפי נושאי ליבה: 

 

חוסן

 • חוסן ארגוני - מאתגר להזדמנות / ד"ר רוית כהן מיתר, משנה למנכ"ל תמורות לקריאה>>

 • "מתחברים לחוסן בחירום" - תוצרי השולחן העגול של משרד רה"מ וחברה אזרחית / 2017 (עוסק בעיקר בחיזוק החוסן החברתי (בשעת שיגרה) היערכות לחירום)  לקריאה>> 

 • קהילה בחירום- קהילה במלחמה- התארגנות והיערכות קהילתית-דרכי פעולה / ד"ר שרה שדמי-וורטמן וצוות מרכז ורדה לבינוי קהילה 15.10.23 לקריאה>>

 • ישוב בחירום קהילה במלחמה-דרכי פעולה של הרשות לקידום התארגנות קהילתית/ חומרים מתוך הרצאתה של שרלה שדמי, נובמבר 23  למצגת המפגש>>   מרחב עירוני>>   מרחב כפרי>>

 

כלים והמלצות תפקודיות

 • פנקס עזר למנהלי מכלול ברשות המקומית / המכללה לאיתנות - מאי 2023   לקריאה>>

 • סיוע בין רשויות במצבי חירום / משרד הפנים המינהל לשירותי חירום, מאי 2015   לקריאה>>

 • התפיסה התפיסה המבצעית להפעלת הרשות המקומית בחירום / המכללה לאיתנות - מרץ 2023.   לקריאה>> [המצגת הינה יחידת לימוד המבוססות על הספרות המקצועית של פקע"ר (תיק האב לרשות המקומית והמנחים למכלולים) ומיועדות למנהלי המכלולים ברשויות המקומיות.]

 • קהילה בשעת חירום – שיעור מהמגזר הכפרי / עופר ברקן, ק.מ.ה אורנים. אפריל 2023  לקריאה>>

 • דאשבורד ניהולי לחירום - כלי למיפוי צרכי החירום וניהול המשאבים ברשות המקומית/ כוורת יועצים, אוקטובר 2023  להורדת הכלי>>

 • טכניקות גופניות להתמודדות עם מצבי לחץ וחרדה  לקריאה>>

 • מטה החירום הרשותי + מבנה, ייעוד, תפקידים וממשקים של היקל"ר / המכללה לאיתנות  לקריאה>>

 • ניהול אנשים וצוות בחרום ברשויות מקומיות. מודל מתוך הרצאת זום בנושא  לקריאה>>

 • ניהול שירות בשגרת חירום/ דבורית נבו 14.11.23  לקריאה>>

 

 משאבי אנוש

 • ילקוט הפרסומים: הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות  + מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המיסים / משרד הפנים 10.10.23  לקריאה>>

 • עבודה מרחוק - הנחיות עבודה בזמן מצב חירום / הממונה על השכר- משרד האוצר 9.10.23  לקריאה>>

 • הוראת שעה - החרגת סוגיות בתחום הון אנושי לצורך התנהלות בעת מלחמת חרבות ברזל / משרד הפנים 10.10.23   לקריאה>>

 • זכויות משרתי מילואים ובני/ות זוגם / מרכז שלטון מקומי, מינהל הסכמי עבודה ושכר 11.10.23  לקריאה>> 

 • מערכת "חרבות ברזל"- חידוד הנחיות למגזר הציבורי /  אגף השכר והסכמי עבודה 17.10.23  לקריאה>>

 • תשלום תמריץ אי היעדרות בתקופת המגבלות על פתיחת מערכת החינוך –מלחמת "חרבות ברזל" / מרכז שלטון מקומי וההסתדרות 18.10.23  לקריאה>>

 • הנחיות משלימות לתשלום שכר אוקטובר 2023 מלחמת חרבות ברזל/ מרכז שלטון מקומי 18.10.23 לקריאה>>

 • ניהול אנשים וצוות בחרום ברשויות מקומיות. מודל מתוך הרצאת זום בנושא  לקריאה>>

 • מפגש שיח בנושא ההון האנושי ברשויות בחירום / שיחה עם משרד הפנים ומינהל שלטון מקומי 9.11.23  לקריאה>>

 

הנדסה ובינוי

 • מנחה למנהל מכלול הנדסה ותשתיות במטה החירום הרשותי / בהתאם לתיק אב לעירייה לחירום - אוגוסט 2022  לקריאה>>

 • פעילות באתרי בנייה בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"  לקריאה>>

 • הקמת ממ"דים בפטור מהיתר - תקנות התכנון והבנייה - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר/ 25.10.23  לקריאה>>

 • פעילות הוועדות המקומיות בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות לנוכח דחייתן/ מינהל התכנון 2.11.23  לקריאה>>

 

גזברות

 • הוראת שעה - שימוש בעודפי מזומנים התנהלות בעת מלחמה / משרד הפנים 15.10.23  לקריאה>>

 • ביצוע הליכי אכיפת גבייה ודחיית תשלומי ארנונה לעסקים עקב תקופת המלחמה / משרד הפנים 17.10.23  לקריאה>>

 • דחיית פרעון הלוואות לרשויות בעקבות המלחמה / משרד הפנים 19.10.23 לקריאה>>

 • מתווה סיוע לרשויות מקומיות לצרכי חירום בתקופת מלחמת חרבות ברזל באמצעות מתן אישור עקרוני להלוואה לזמן ארוך/ משרד הפנים אוקטובר 2023  לקריאה>>

 • הקדמת מענק לחודש דצמבר לרשויות המקבלות מענק איזון/ משרד הפנים 18.10.23  לקריאה>>

 • סיכום פגישה שר האוצר ושר הפנים בנושא תקצוב הרשויות/ 25.10.23  לקריאה>>

 • שאלות ותשובות לגופים המתוקצבים והנתמכים במגזר הציבורי/ משרד האוצר אגף השכר והסכמי עבודה 25.10.23  לקריאה>>

 • סיכום העברת תקציבים והקלות בירוקרטיות לשלטון המקומי/ המרכז לשלטון מקומי 31.10.23  לקריאה>>

 • מענקים בגין קליטת מפונים / משרד הפנים 26.10.23  לקריאה>>

 • מתווה סיוע לרשויות מקומיות מקבלות מענק איזון לשנת 22' לאור הסכם השכר/ משרד הפנים נובמבר 2023  לקריאה>>

 • סיכום שיחה עם תומר ביטון ראש מינהל שלטון מקומי במשרד הפנים עם מנכלים וגזברים במקומות/ 2.11.23  לקריאה>>

 • הנחיות המינהל בעקבות דחיית הבחירות / משרד הפנים, נובמבר 2023  לקריאה>>

 • תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשפ"ד / משרד הפנים 16.11.23  לקריאה>>

 • הנחה מארנונה לתושבי יישובים מפונים ולמי שהוכר כחטוף או נעדר/ החלטה מספר החלטה 1051, משרד ראש הממשלה 19.11.2023  לקריאה>>

 • רכש בשעת חירום / משרד הפנים 20.11.23  לקריאה>>

 

רישוי עסקים

 • חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז) / משרד הפנים 25.10.23 לקריאה>>

 • סיכום מפגש-איך מובילים ומחזקים כלכלה מקומית בעת מלחמה/  למידת עמיתים עם אמיר חכמיאן מנהל האגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים 9.11.23  לקריאה>>

 • סיכום מפגש קידום עסקים בראיה קדימה- אתגרים, הזדמנויות ופתרונות 26.12.23  לקריאה>>

 

 אתרים נוספים לקריאה:

 • המכללה הלאומית לאיתנות ישראלית - מרכז הדרכה ללמידה של ניהול מצבי חירום לקידום מוכנות העורף הישראלי  לכניסה לאתר>>

 • משרד הפנים - מרכז ידע מוניציפלי לשעת חירום / אוקטובר 2023  לכניסה לאתר>>

 • נציבות שירות המדינה - כלים למנהלים/ אוקטובר 2023   לכניסה לאתר>>