לרשימת ימי העיון לפיתוח מקצועי לחץ כאן

https://www.mekomot.org.il/events/